Submitted by Josha on Wed, 03/11/2010 - 08:17.

Handen wassen alleen is niet hygiënisch genoeg

Uit een onderzoek van de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) blijkt dat niet het handen wassen maar het drogen essentieel is voor een goede handenhygiëne. Bovendien: er kan veel worden bereikt als men zich bewust is van mogelijke gevolgen van slechte handenhygiëne, aldus een conclusie uit het onderzoek.

Jaarlijks kan een goede handenhygiëne alleen al in Nederland miljoenen ziektegevallen voorkomen, met als positief gevolg een beperking van de medische kosten en economische schade. Het VSR-onderzoek toont aan dat natte of slecht gedroogde handen de overdracht van ziekteverwekkende micro-organismen juist bevordert. Dit geeft het belang van handen wassen én drogen aan.

Een effectieve methode om de handen te drogen is de papieren of textielhanddoek. Daarbij geniet de papieren handdoek de voorkeur vanwege onder meer de bacterie-verwijderende en droogeigenschappen. Het gebruik van ruw papier, een meermalen gebruikte handdoek of een heteluchtdroger is niet acceptabel voor hygiëne.

Handen wassen én drogen is essentieel om besmetting met ziekteverwekkende micro-organismen te beperken. Dit inzicht geldt al jaren in de zorg en voedselindustrie, maar handenhygiëne kan ook vanaf locaties als kantoor, school of thuis, miljoenen ziektegevallen voorkomen.

Het advies om de handen minstens te wassen na vervuilende handelingen wordt helaas nog maar matig opgevolgd. Als voorbeeld, na een bezoek aan het toilet bij een tankstation wast gemiddeld 20% de handen. De droogtijden zijn altijd korter dan de aangeraden droogtijden, van degenen die de handen wassen, droogt 10% tot 25% de handen zelfs helemaal niet.

Bron: Service Management